Політика керівництва

Якість послуг з оцінки відповідності та сертифікації – гарантія нашої стабільності і розвитку, а також всіх тих, для кого і з ким ми працюємо.

Головна ціль нашої діяльності – надання послуг з оцінки відповідності, сертифікації продукції та систем управління у відповідності з законодавчими та регламентуючими вимогами з урахуванням бажань замовників, персоналу і всіх інших зацікавлених сторін. Ми прагнемо досягти лідерства серед аналогічних організацій України, отримання високого рівня довіри до висновків проведеного оцінювання та сертифікації, що забезпечується основними принципами діяльності органу з оцінки відповідності «ЕКОГІНТОКС»:

неупередженість; відкритість; конфіденційність; відповідальність; реагування на скарги.

Основними цілями є підвищення кваліфікації і професіоналізму кожного співробітника, удосконалення внутрішніх і зовнішніх відносин та використання передових інформаційних технологій.

Основними напрямками реалізації політики є:

  • підвищення якості послуг, що надаються;
  • підтвердження технічної компетентності в сфері оцінки відповідності та сертифікації третьою стороною (акредитація та уповноваження);
  • розширення напрямків діяльності та номенклатури послуг;
  • аналізування діяльності і підвищення її ефективності і рентабельності, а також впровадження міжнародного досвіду;
  • постійне удосконалення діяльності з урахуванням інтересів всіх зацікавлених сторін.

Реалізація цієї політики в сфері якості забезпечується шляхом розробки, впровадження і постійного вдосконалення системи менеджменту ООВ «ЕКОГІНТОКС» у відповідності з вимогами і принципами ISO/IEC 17021, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 та ДСТУ EN ISO/IEC 17065.

Відповідальність за реалізацію політики і забезпечення її виконання всіма необхідними ресурсами бере на себе керівництво ООВ «ЕКОГІНТОКС».

 

Керівник ООВ «ЕКОГІНТОКС»

Бутильська Н.О.

Коментарі заборонені