Оцінка відповідності технічному регламенту

ООВ «ЕКОГІНТОКС» проводить оцінку відповідності  медичних виробів у відповідності до вимог, встановлених Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року  № 753 за процедурою системи менеджменту П.9.3.03 «Оцінка відповідності технічним регламентам» (завантажити).

Згідно з вимогами  Додатку 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 року № 753 та ДСТУ 4388:2005  медичні вироби класифікують в залежності від потенційного ризику їх застосування.

 

Процес оцінки відповідності продукції

Проведення перевірки типу

Проведення перевірки типу передбачає:

 • подання заявки та необхідної документації (завантажити);
 • проведення експертизи наданої виробником документації, перевірка типового зразка виробу на відповідність технічній документації; визначення елементів, що були сконструйовані згідно з відповідними положеннями стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності виробів вимогам Технічного регламенту, а також визнання елементів, що були сконструйовані без застосування відповідних положень зазначених стандартів;
 • проведення або забезпечення проведення відповідних перевірок і випробувань, необхідних для визначення того, чи відповідають у разі незастосування виробником національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності виробів вимогам Технічного регламенту, рішення, прийняті виробником, вимогам Технічного регламенту;
 • проведення або забезпечення проведення відповідних перевірок і випробувань, необхідних для визначення того, чи були застосовані відповідні стандарти, що були обрані виробником для застосування;
 • узгодження із заявником місце проведення зазначених перевірок і випробувань;
 • видання сертифікату перевірки типу.

 

Проведення перевірки продукції

Проведення перевірки продукції передбачає:

 • подання заявки (завантажити) та необхідної документації інформація про відповідну продукцію; технічна документація на перевірений тип продукції та копія сертифіката перевірки типу (крім ІІа класу));
 • проведення експертизи технічної документації;
 • погодження із замовником місця проведення досліджень і випробувань;
 • проведення або організація відбору та ідентифікації зразків;
 • організація випробувань;
 • прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката відповідності на продукцію.

 

Проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю

Проведення процедури забезпечення функціонування комплексної системи управління якістю передбачає:

 • подання заявки (завантажити) на оцінку відповідності, заявки на сертифікацію системи управління якістю та необхідної документації;
 • проведення експертизи технічної документації та документації системи управління якістю;
 • проведення аудиту системи управління якістю;
 • прийняття рішення щодо можливості видачі сертифіката відповідності та на систему управління якості;
 • проведення нагляду.

Коментарі заборонені