Documentation

Legislative Framework of Ukraine on the Conformity Assessment Provisions, Standards, Regulations and Procedures

 • Law of Ukraine «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» (view)
 • Law of Ukraine “On Standardisation”  (View)
 • Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity” (View)
 • Law of Ukraine “On Accreditation of Conformity Assessment Bodies” (View)
 • Law of Ukraine “On Medicinal Products” (View)
 • Law of Ukraine “On General Safety of Non-Food Products” (View)
 • Law of Ukraine “On State Market Supervision and Control over Non-Food Products” (View)
 • Law of Ukraine “On Resorts of Citizens” (View)
 • Law of Ukraine “On Protection of Consumers’ Rights” (View)
 • Law of Ukraine “On Assuring Sanitary and Epidemiological Public Well-Being” (View)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 156-p “On Approving the Action Plan for Implementation of the National Programme for Adaptation of the Laws of Ukraine to the Laws of the European Union in 2012” dated 28.03.2012 (View)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12 July 2017 No. 514 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями» (view)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 13 January 2016 No. 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» (view)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 27 January 2016 No. 96 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (view)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 04 November 2020 No. 1071 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі свідоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дії або анулювання такого свідоцтва та внесення змін до спеціальних вимог до призначених органів з оцінки відповідності» (View)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24 October 2018 No. 960 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту» (View)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02 October 2013 No. 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (view)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02 October 2013 No. 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують» (view)
 • Ordinance of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02 October 2013 No. 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» (view)

Comments are closed